net4comm

IT outsourcing

Poskytujeme komplexní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zabezpečujeme správy IT sítí formou outsourcingu služeb. 

IT outsourcing je určen každému, kdo potřebuje spravovat firemní počítačovou síť,

a je pro něj neefektivní zaměstnávat vlastní správce sítě a nákladně budovat IT oddělení.

Naší hlavní lokalitou je Praha. 

 

© 2018 Kopírování bez souhlasu zakázano